គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​តែ​រក្សា​ជំហរ ស្នើ​គ​.​ជ​.​ប គូស​តែ​សញ្ញា​ធិ​ក​មួយ​មុខ​គត់ក្នុង​ប្រអប់​៤ជ្រុង​ទ្រវែង​តូច​ ខណៈ​គ​.​ជ​.​ប បដិសេធ – CEN