គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​៖ សម្តែង​ការសោកស្តាយ ចំពោះ​ការរំលាយ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ – CEN