អ្នកនាំពាក្យ​៖ អ្នក​ដែល​តាំងខ្លួន​ជា​អ្នកវិភាគ​នយោបាយ​នៅ​អូស្ដ្រាលី កំពុង​យក​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជា​សត្រូវ និង​លាប​ពណ៌​លើ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ – CEN