សាហាវ​! ចូល​ទិញ​ស្រា​​ដាក់​​មេប្រូច​អត់​បង់ប្រាក់ មានអី កូន​ម្ចាស់​ហាង​ទាញ​កាំភ្លើង​តាម​បាញ់​ដល់​ក្នុង​រថយន្ត មិន​ស្លាប់ តែ​ទីបំផុត​… (​វីដេអូ​) – CEN