កសិករ​ជប៉ុន​ពិតជា​ខ្លាំង​មែន​! ៖ ប្រែក្លាយ​វាលស្រែ​ឲ្យទៅ​ជា​ផ្ទាំងគំនូរ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​វិចិត្រករ​ដៃឯក Osamu Tezuka – CEN