មនុស្ស​យ៉ាងតិច​១៣​នាក់​ស្លាប់​និង​បាត់​ខ្លួន ក្នុងករណី​ក្រឡាប់​ទូក​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ – CEN