ចំនួន​ទូរស័ព្ទ​សុំ​ការសង្គ្រោះ​កើន​ឡើងជា​ឯតទគ្គ​កម្ម​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ព្រោះតែ​អាកាសធាតុ​ក្ដៅ​ខ្លាំង​ – CEN