យុវជន​កម្ពុជា​រកឃើញ ម៉ាស៊ីនតេ​ស្តិ៍​រក​សារធា​តុ​គីមី​ផ្ទុក​ក្នុង​បន្លែ សាច់ ផ្លែឈើ មាន​សារប្រយោជន៍ ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN