នាយក​អង្គការ Proactiva ចោទប្រកាន់​អ៊ីតាលី​បដិសេធ​ទទួលយក​សព​ស្ត្រី​ម្នាក់​និង​កូនក្មេង​ម្នាក់ ខណៈ​ឆ្មាំ​សមុទ្រ​លី​ប៊ី​​ទុក «​អ្នក​ទាំងពីរ​» ឲ្យ​ស្លាប់​ក្នុង​សមុទ្រ​ – CEN