ជន «ដៃឈ្លើយ» ត្រូវនារី​អ្នក​បម្រើ​បោក​ផ្ទប់​ជញ្ជាំង​យ៉ាង​អាម៉ាស់ និង​​ត្រូវ​ដេក​គុក​២យប់​បង់​លុយ​អស់​ជាង​២​ពាន់ដុល្លារទៀត (វីដេអូ) – CEN