ឥណ្ឌូណេស៊ី​តាម​ចាប់ខ្លួន​ប្រធានរដ្ឋសភា ពី​បទ​សង្ស័យ​ថា បាន​ពុករលួយ​ទឹកប្រាក់ ១៧០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN