លោក​ស៊ុន ចាន់ថុល ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ដើម្បី​ចាត់វិធានការ​ទប់ស្កាត់ និង​ស្តារឡើងវិញ​អោយបាន​ទាន់​ពេលវេលា ដែល​ផ្លូវ​នេះ រក​ផលប៉ះពាល់​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង មក​ពី​ឥទ្ធិពល​សម្ពាធ​ទាប និង​ឥទ្ធិពល​ខ្យល់ព្យុះ​ទី​៩ ឈ្មោះ​សុន ទី​ញ​ – CEN