​រដ្ឋបាល​រាជធានី សម្រេចការ​បិទ​ផ្សាយ​ទិន្នន័យ ជា​សាធារណៈ​នូវ​ឯកសារ នៃ​ការវិនិច្ឆ័យ​ការចុះបញ្ជី​ដីធ្លី មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ ​ចំនួន​១៥៦៥​ក្បាលដី នៅ​សង្កាត់​ស្ទឹងមានជ័យ​ – CEN