​ស៊ឹម សូលី​កា អេង ឬ​ទ្ធី ជូន​ស្បែកជើង​មួយ​ទឹក​ម៉ាក​ល្បីៗ​របស់ខ្លួន ទៅឱ្យ​ប្រជា​ការពារ ទុកជា​កាដូ – CEN