ការវាយប្រហារ​ដោយ​កាំបិត​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​បណ្ដាលឱ្យ​មនុស្ស​១៤​នាក់​រងរបួស​ – CEN