ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ត្រៀម​វាយ​ពន្ធចំពោះ​មុខទំនិញ​នាំចូល​ពី​ចិន​ដែលមាន​តម្លៃ​៥០០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN