លិចនាវាទេសចរណ៍នៅអាមេរិកបណ្ដាលឱ្យមនុស្ស១៧នាក់ស្លាប់(មានវីដេអូ) – CEN