ជូន​កូនៗ​ទៅ​សាលា​រួច​អស់ ​ម្តាយជា​គ្រូ​បង្រៀន​​ម្នាក់នេះ​​ឡើង​ផ្សារ​ទំនើប និង​ស​ម្រ​ច​ចិត្ត​លោត​សម្លាប់ខ្លួន​ពី​ជាន់​ទី​៥ ដោយសារតែ​រឿង​មួយ​នេះ!! – CEN