ប្រើ​ថ្នាំ​សម្រក​ទម្ងន់​៧​ឆ្នាំ​អស់​លុយ​30.000 USD ចុងក្រោយ​ទម្ងន់​បែរជា​កើន​…​ទ្វេដង​ – CEN