​ស្រា​បៀរ​ថៃ​ហ្គ័​រ និង WWF អបអរ​ទិវា GLOBAL TIGER DAY ​និង​បើក​យុទ្ធនាការ ‘RARE STRIPES’ ក្នុង​ការការពារ និង​អភិរក្ស​សត្វ​ខ្លាធំ – CEN