វាគ្មិន​អញ្ជើញ​មក​បកស្រាយ​បញ្ហា​លើ​កម្មវិធី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ទូរទស្សន៍​បែរ​ជា​ប្រើ​… ដៃជើង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទៅ​វិញ​ (មានវីដេអូ) – CEN