​វិធី​ជួយ​ព្យាបាល​រោគ​ទឹកនោម​ផ្អែម ដែល​បណ្ឌិត​វេជ្ជសាស្ត្រ​ជា​អ្នក​ប្រាប់​ – CEN