អ្នកណាខ្លះ​នៅចាំ ងួន ស្រី​ស​? មកទល់ពេលនេះ តើ​ជីវិត​របស់គាត់​យ៉ាងណា​ហើយ​? – CEN