ប្ដី​ប្រពន្ធ​ឈ្លោះ​គ្នា​ហើយ​យក​ដប​សាំង​មក​ដុត​អាវ​បណ្ដាលឱ្យ​ឆាបឆេះ​រាលដាល​ដល់​ដប​សាំង​ឆេះ​ដល់ផ្ទះ​ – CEN