អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចុះ​សួរ​សុខទ​ក្ខ ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ពិនិត្យមើល​ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់​ទឹកភ្លៀង​នៅ​ខណ្ឌដង្កោ​ – CEN