ត្រឹម​ពេល​រំលាយ ,​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​បក្សប្រឆាំង​ម្នាក់​,​សកម្មជន​៤៩០​នាក់​ចុះ​ចូលបក្ស​កាន់អំណាច​ – CEN