កូរ៉េខាងត្បូង​ត្រៀម​បែបបទ​ត​ភ្ជាប់​គមនាគមន៍​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN