ការរកឃើញ​គួរ​ឲ្យ​តក់ស្លុត​នៅក្នុង​ពោះ​របស់​ទាហាន​កូរ៉េខាងជើង ដែល​រត់ចោលជួរ​មក​កាន់​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN