ចុះ​ទៅ​ដោះស្រាយ ករណី​ប្តឹង​រឿង​ជម្លោះ នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​ផ្សារ​ដើម​គរ​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​ជនល្មើស​កាប់ ឲ្យ​រងរបួស​យ៉ាង​ទម្ងន់​ – CEN