ប៉ូលិស​មិន​អាច​ចាប់ តែ​គេ​អាច​ប្តឹង​ទារលុយ ពី​អ្នក​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ម្រាមដៃ​ស្អាត មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត​ – CEN