បញ្ចៀស​ចរាចរ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន កន្លែង​ដង្ហែ​រក្បួន​បិទ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកក្កដា​ – CEN