អភិបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង ជម្រុញ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ ផ្ដល់​សេវា​សាធារណៈ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ការថែរក្សា​ការពារ​សន្តិសុខ នៃ ការឃោសនាបោះឆ្នោត ឲ្យបាន​ល្អ​ប្រសើរ​ – CEN