ដួង ហ្សូ​លីដា បញ្ជូន​ម្ដាយ​ទៅ​ថៃ​ទាំងយប់ ព្រោះតែ​ជំងឺ​ធ្វើទុក្ខ​ខ្លាំង​ – CEN