​លោក ជៀង អំ អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ឲ្យបាន​គ្រប់ៗ​គ្នា ដើម្បី​ទទួល​បាន​សន្តិភាព និង​អភិវឌ្ឍន៍​បន្តទៀត​ – CEN