សារព័ត៌មាន​ថៃ កំពុង​ចុះ​ផ្សាយ​ព្រោងព្រាត​ពី​ស្ត្រី​ចំណាស់​អាយុ ៨១​ឆ្នាំ បាន​ចំណាយលុយ​មិន​ស្ទើរ ដើម្បី​ឲ្យមាន​សម្រស់​ដូច “​យុវនារី​” ! – CEN