ពលរដ្ឋ​អាល្លឺម៉ង់​ជឿថា​ទ្វីបអឺរ៉ុប​មិនចាំបាច់​ត្រូវការ​ជំ​នួ​យយោធា​ពី​អាមេរិក​ទេ​ – CEN