ឥណ្ឌូណេស៊ី​ដាក់គុក​នារី​វ័យ​ជំទង់​ម្នាក់​ក្រោយពេល​រម្លូតកូន​ដែលជា​លទ្ធផល​ត្រូវ​បងប្រុស​បង្កើត​ចាប់រំលោភ​ – CEN