រថយន្ត​ដែល​អ្នកបើកបរ​ខ្លះ​ជា​ជនជាតិ​ចិន​ហើយ​គ្មាន​ប័ណ្ណបើកបរ ជាង​២០​គ្រឿង ត្រូវបាន​នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ឃាត់ទុក​ – CEN