ចិន​:​រឿងអាស្រូវ​ថ្មី​មួយ បង្កឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង​ដ៏​ធំ​លំដាប់​ទី​ពីរ​ក្នុងប្រទេស​ – CEN