​ស្រី​ខ្ទើយ​កំណាច​ប្រើ​អំពើហិង្សា​លើ​មិត្តស្រី​ខ្លួន​ដ៏​សាហាវឃោរឃៅ ខណៈ​ពួក​ប្រុសៗ​គ្មាន​ចិត្ត​នៅក្បែរ​បាន​ត្រឹម​ឈរ​មើល (​វីដេអូ​) – CEN