​បើក​យុទ្ធនាការ​ជួសជុល​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ទំនប់​សណ្តរ​ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល​ – CEN