​ព្រាប សុវត្ថិ និង នៅ សុនី​តា ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន នឹក​ស្រណោះ​ដល់​ស្រុក​ស្រែចំការ តាមរយៈ​សកម្មភាព​មួយ​នេះ – CEN