​ផ្លែ​ប៊ឺរ “​ធំៗ​” ទម្ងន់​ជាង​១​គី​ឡូ ទោះបី​តម្លៃ ១​ផ្លែ ១២​ដុល្លារ ក៏​ពិបាក​… រក​ទិញ (​វីដេអូ​) – CEN