ដល់ក​! ក្មេងស្រី​២​នាក់​ត្រូវ​បញ្ច្រក​ឲ្យ​ផឹក​ឡើង​ធ្លាក់​ភ្នែក និង​ត្រូវ​ពួក​ជន​អន្ធពាល​រំលោភ​បូក​ឡើង​វង្វេងវ​ង្វាន់​ – CEN