ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​៖​បណ្ដា​ដៃគូ​សុទ្ធសឹង​កំពុង​មក​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​ដើម្បី​ចរចា​ – CEN