បាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​ឡាវ​៖​ក្រុមហ៊ុន​កូរ៉េខាងត្បូង​បង្កើត​ក្រុម​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​(មានវីដេអូ) – CEN