ជប៉ុន​៖​សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ឡើងដល់​ជាង​៤០​អង្សា​សេ បណ្ដាលឱ្យ​មនុស្ស​៨០​នាក់​ស្លាប់​ – CEN