កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​គ្រប់​ផ្នែក បញ្ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​សេកុង ទៅរក​ទីទួល​សុវត្ថិភាព ករណី​បាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ​ – CEN