​គេ​បាន​អរគុណ​តារា​ស៊ិច​ស៊ី ស្រី​ម៉ុច ស្លៀក​រ៉ូ​បបែប​ប៊ី​គីនី បញ្ចេញ​កេរ​ម៉ែ វាល​គល់​ក្រលៀន ដើរ​លើ​ឆាក​ជាមួយ​តារា​ថៃ​ – CEN