ក្រុម​ក្មេងៗ​បាល់ទាត់ និង​គ្រូបង្វឹក​ទាំង​១២​នាក់ បួស​សងគុណ​សព​អ្នក​មុជទឹក Saman Kunan រយៈពេល​៩​ថ្ងៃ​ – CEN